ASHTANGA MYSORE

ASHTANGA MYSORE

Η Ashtanga Yoga είναι η αρχαία τεχνική της γιόγκα που συνδιάζει την αεροβική άσκηση με την ανθρωποκεντρική γνώση, με σκοπό τη σωματική και πνευματική ανέλιξη, προσφέροντας ισορροπία, δύναμη και αντοχή στο σώμα. Οι ασκούμενοι μαθαίνουν με τον έλεγχο της αναπνοής, την καθοδήγηση του βλέμματος και την εστίαση της προσοχής να οδηγούν τις κινήσεις τους. Το χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι η επανάληψη των ασκήσεων που επιτρέπει στον ασκούμενο να εστιάσει και να εμβαθύνει στην προσωπική του πρακτική.

Class Category: NON HOT

Instructor: Manolis Dafermos